Soili Hämäläisen blogi

Kirjavakka-lukurinki

...on kokoontunut syksystä 1998 Jyväskylässä. Toiminta alkoi, kun Jyväskylän ikääntyvien yliopistoon perustettiin kirjallisuusseminaari kirjoittajaryhmän rinnalle, koska oli tarve muodostaa ryhmä erikseen kirjallisuuden harrastajille. Ryhmä on avoin eri-ikäisille Jyväskylän ikääntyvien yliopiston opiskelijoille. Lukuringissä osallistujat esittelevät itse valitsemiaan kirjoja. Kaikki pyrkivät lukemaan saman kirjan ja esittelyn jälkeen siitä keskustellaan. Kunkin lukukauden kirjavalinnat voivat olla täysin vapaita tai sovitaan yhdessä teemasta, kirjailijasta, tietyn aikakauden kirjoista tai muusta valintaperusteesta. Toimintatapaa luonnehtii lukeminen omakohtaisena, koettuna ja omaan elämänkulkuun kiinnittyvänä. Lukukokemusten jakaminen ryhmässä tuottaa uusia näkökulmia ja rikastaa lukijoiden arkea ja elämänkulkua. -Ryhmä kokoontuu syys- ja kevätlukukausittain joka toinen viikko pari tuntia kerrallaan. Tärkeää toiminnassa on lukijalähtöisyys omina kirjavalintoina ja vuorovaikutuksellisuus yhtäältä lukijan ja kirjailijan välillä ja toisaalta osallistujien keskinäisten kokemusten jakamisena. Parhaimmillaan tällainen tarinallinen lähestymistapa kirjallisuuteen voimaannuttaa osallistujia.

Piirin vetäjä on Sinikka Hakonen, p.014-610 245, sinikka.hakonen(at)kolumbus.fi