Soili Hämäläisen blogi

Hämeenlinna

Hämeenlinnan Veteraaniopettajat ry:n lukupiiri

...on kokoontunut jo syksystä 2003 Hämeenlinnassa. Toiminta alkoi vuosikokouksessa vuonna.2003 tehdystä ehdotuksesta. Jäsenet ovat eläkkeellä olevia opettajia eri koulumuodoista ja eri asteilta. Kokoontuminen on kerran kuussa kaupunginkirjastossa. Tärkeätä lukupiirissä on keskustelu ja mielipiteiden vaihto aikaisemmin yhdessä luettavaksi sovitun kirjan pohjalta.

Piirin vetäjä on Leena Mustonen Poltinahontie 44, 13130 Hämeenlinna, p.(03) 6828533 ja 040 703 2738