Soili Hämäläisen blogi

Kirjasta kiinni -hanke

Syksyllä 1984 Vammalassa tehtiin päätös Vanhan kirjallisuuden päivien järjestämisestä. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin kesällä 1985. Paikallisesta aktiivisuudesta liikkeelle lähteneen tapahtuman ympärille perustettiin seuraavana vuonna yhdistys, joka rekisteröitiin vuonna 1987 nimellä Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry.

Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry:n tarkoituksena on edistää vanhan kirjallisuuden säilymistä, tuntemusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia vanhasta kirjallisuudesta, sen tutkimisesta, huollosta, näytteille asettamisesta, tutkimuksesta ja arvostuksesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ensisijaisesti järjestämällä Vanhan kirjallisuuden päivät Vammalassa juhannuksen jälkeisen viikon perjantaina ja lauantaina.

Vanhan kirjallisuuden päivät järjestettiin 25. kerran vuonna 2009. Siihen liittyen havahduttiin huomaamaan, että vuosien varrella sattuneita tapahtumia ja historiaa ei ole koottu minnekään keskitetysti, ja monet tapahtuman alkuaikojen keskeisistä henkilöistä olivat jo eläkkeellä, osa edesmenneitäkin. Paikalliselta ja valtakunnalliseltakin kannalta katsottuna Vanhan kirjallisuuden päivät on merkittävä osa Vammalan kirjallista menneisyyttä ja nykyisyyttä, joten vuosien varrella sattuneet tapahtumat halluttiin koota juhlajulkaisuksi.

Erilaiset verkostot ovat keskeisessä asemassa Vanhan kirjallisuuden päivien jatkuvuuden kannalta. Kesällä 2007 järjestettiin Vammalassa kirjallisuuskerhojen ja lukupiirien tapaaminen. Se oli ensimmäinen laatuaan Suomessa ja herätti laajaa kiinnostusta mediassa. Paikalle saapui n. 300 lukupiirien jäsentä ympäri Suomen. Tilaisuudessa lukupiiriläiset esittivät toiveen, että Vanhan kirjallisuuden päivät ottaisivat vetovastuun lukupiirien yhteistoiminnasta Suomessa. Samalla se toisi uusia kävijöitä Vanhan kirjallisuuden päiville, ja uusien kävijöiden tuleminen on tapahtuman jatkuvuuden edellytys. Tapahtuman kävijät puolestaan ovat merkittävä lisä myös Vammalan seudun matkailulle.

Vanhan kirjallisuuden päivien historiaa esittelevän juhlakirjan ja lukupiirit yhteen kokoavan sivuston puitteissa Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry toteutti Kirjasta kiinni nimisen hankkeen. Hanketta rahoitti Joutsenten reitti ry.

Lisätietoja:
Johanna Kurkikangas
050 3662 902
johanna.kurkikangas(at)sastamala.fi